Skip links

Usluge

Knjigovodstvene usluge

Nudimo knjigovodstvene usluge za preduzeća i preduzetnike, svih vrsta delatnosti, i to pre svega:

Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa Zakonom

Knjiženje poslovne dokumentacije na mesečnom nivou

Obrada dokumentacije i priprema finansijskih izveštaja za potrebe internih i eksternih korisnika

Vođenje pomoćnih knjiga i evidencija u elektronskoj formi

Izrada i predaja svih poreskih prijava

Priprema internih akata iz oblasti računovodstva

Izrada i predaja završnog računa

Kako štedimo Vaše vreme i novac:

Remote Biz paket knjigovodstvenih usluga

Kreiran na osnovu Vaših zahteva

Online konsultacije u vezi otvaranja firme

Dostava dokumentacije i online usluge otvaranja - brzo i efikasno bez potrebe za Vašim ličnim prisustvom

Virtual office - sedište Vaše firme i adresa za prijem zvanične pošte

Digitalizacija prispele pošte i prosleđivanje na e-mail adresu koju Vi odaberete

Cloud rešenje za brzu i laku dostavu dokumenata koje skenirate ili slikate vašim mobilnim uređajem ili na desktop ili laptop računaru - nema potrebe za dolascima u naše kancelarije

Udaljeni pristup računovodstvenom softveru

FaceTime, Zoom, Viber ili Whatsapp komunikacija i konsultacije sa Vašim ličnim računovođom

Usluge eksternog obračuna zarada (payroll)

Poseban deo naše firme čine specijalisti za obračun zarada i drugih primanja i naknada.

U okviru ovog segmenta usluga nudimo:

Prijave, odjave i promene kod prijava za vaše zaposlene

Izrada normativnih akata, Ugovora o radu, Rešenja i druge radno-pravne dokumentacije

Obračun zarada, predaja poreskih prijava

Kako štedimo Vaše vreme i novac:

Nakon što naši zaposleni pripreme i predaju poreske prijave, na Vašu adresu e-pošte šaljemo svu neophodnu dokumentaciju i formirane naloge za plaćanje u xml ili txt formatu pripremljenom za automatski uvoz u Vaš e-bank sistem, bez obzira koji sistem koristite! Sprovođenje prijava i odjava i priprema Ugovora o radu najkasnije narednog dana od prijema Vašeg zahteva

Podrška u korišćenju usluga platnog prometa i elektronskog bankarstva

Elektronska plaćanja i transferi

Komunikacija sa bankama

Pomoć prilikom popunjavanja i predaje naloga platnog prometa

Kako štedimo Vaše vreme i novac:

Naši zaposleni obavljaju unapred odobrena plaćanja kao i plaćanja po Vašem nalogu a na bazi dobijenog generalnog ovlašćenja, brzo i efikasno. Na bazi višegodisnjeg iskustva u ovoj oblasti, rizik greške smo sveli na najmanju moguću meru. Na taj način Vam omogućavamo da se fokusirate na svoje poslovanje, a niz operativnih poslova koji iziskuju vreme - prepustite nama.

Poresko savetovanje

Svakodnevno pratimo Vaš poslovanje i staramo se o tome da bude uvek u skladu sa aktuelnim poreskim propisima. Prilagođavamo Vaše poslovanje i zajedno sa Vama korigujemo tako da zajednički smanjimo rizik od nastanka poreskih prekršaja a samim tim i negativnih finansijskih efekata nepoznavanja i neprimenjivanja poreskih propisa na Vaše poslovanje.

Deo našeg tima čine poreski savetnici koji između ostalog vrše:

Svakodnevnu kontrolu podataka u mesečnim i kvartalnim PDV prijavama

Pripremu prigovora na zapisnike i žalbi na rešenja poreskih organa

Savetovanje u vezi sa oporezivanjem različitih transakcija

Komunikaciju sa organima Poreske uprave u Vaše ime

Kako štedimo Vaše vreme i novac:

Naš tim računovođa koji knjiže poslovne promene prolaze kontinuirane interne obuke za sprovođenje aktuelnih izmena poreskih propisa, što rizik čini minimalnim. Radi zadovoljenja principa tačnosti i ispravnosti vođenja poslovnih knjiga unutar preduzeća smo razvili interni sistem kontrole ispravnosti knjiženja i ispravnosti poreskih evidencija. Posedujemo polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti računovođa i revizora.

Poreski i računovodstveni kontroling

Može biti jednokratan i na kontinuiranoj osnovi.

Jednokratni poreski i računovodstveni kontroling podrazumeva da po Vašem nalogu izvršimo jednokratnu proveru usaglašenosti vaših poslovnih knjiga i Vašeg poslovanja sa važećim računovodstvenim i poreskim propisima.

Kontinuirani poreski i računovodstveni kontroling je namenjen preduzećima i preduzetnicima koji imaju „in house“ računovodstvo, odnosno računovodstvenu službu unutar svoje firme. U ovom slučaju, sprovodimo kontinuiranu kontrolu knjiženja, PDV evidencija, usklađenosti sa poreskim zakonodavstvom kao i uslugu pripreme i predaje završnog računa odnosno asistiranja u pripremi finansijskih izveštaja, a prema Vašim zahtevima i potrebama.

Kako štedimo Vaše vreme i novac:

Pružamo mogućnost korisnicima da pod veoma povoljnim uslovima postanu vlasnici licence za napredni računovodstveni softver koji koristimo, a zatim obezbeđujemo stalnu vezu naših savetnika i knjigovođa sa Vašim računovodstvom. Pristupamo istoj bazi podataka u realnom vremenu. Korišćenjem cloud i online rešenja za dostavu dokumentacije smanjujemo potrebu za dolascima i štedimo Vaše vreme i resurse. Izbegavamo dupli unos podataka.

Registracija firmi

Mi smo profesionalci u oblasti registracije preduzetnika i privrednih društava. Članovi tima su dobro edukovani pojedinci – računovođe i pravnici, sa višegodišnjim iskustvom u osnivanju i vođenju poslovnih knjiga za preduzeća i preduzetnike raznovrsnih delatnosti.

Nudimo konkurentne cene, bez skrivenih i naknadnih troškova. Mi najbolje znamo da je svaki dinar važan kada je reč o otvaranju novog biznisa, pa smo u skladu sa tim formirali pristupačne cene.

Mnogo naših klijenata otpočinju svoj prvi biznis, pa smo samu proceduru maksimalno pojednostavili. Na Vama je da odaberete ime firme. Ostatak procedure oko otvaranja preuzimaju naši agenti i završavaju u najkraćem mogućem roku.

U okviru ovog segmenta vršimo sledeće usluge:

Osnivanje privrednih društava i preduzetničkih radnji online, iz naše kancelarije, bez potrebe za odlaskom u banku i kod notara (SAMO za preduzetnike i pravna lica sa jednim vlasnikom, uz uslov posedovanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata)

Asistencija u pribavljanju elektronskog sertifikata (naročito za strane državljane)

Registracija u sistem PDV

Podrška u toku set up faze biznisa

Usluge virtualne kancelarije (sedište Vaše firme i adresa zvanične pošte)

Digitalizacije prispele pošte i prosleđivanje na e-mail adresu koju Vi odaberete

Kako štedimo Vaše vreme i novac:

Otvaranje firmi obavljamo posredstvom interneta. U tom slučaju po pravilu donošenje rešenja traje znatno kraće. Podnošenje zahteva i izrada elektronskog sertifikata (e-potpisa) za strane državljane u toku jednog dana.