Skip links

Naš tim

Naš tim čini 15 stalno zaposlenih. To nas čini dovoljno prijemčivim za potrebe mikro, malog i srednjeg biznisa. Dovoljno smo mali da bismo zaista brinuli o Vama i dovoljno veliki da bismo odgovorili na sve Vaše zahteve i potrebe.

Naši tim lideri

Željko Stevanović

Revizor, poreski savetnik, Direktor

Miodrag Stevanović

Poreski konsultant šef kancelarije Užice

Slađana Puletić

Šef sektora obračuna zarada

Aleksandra Lazić

Šef kancelarije Beograd

Pored tim lidera, naša firma zapošljava više od dvadeset profesionalaca iz oblasti računovodstva, revizije, poreskog konsaltinga, kontrolinga, administrativnih i pravnih poslova, kao i nekolicinu eksternih honorarnih saradnika. Imamo multidisciplinaran i visoko obučen tim koji je u potpunosti spreman da odgovori zahtevima savremenog poslovanja.

Miodrag Stevanović

Ovlašćeni računovođa

Željko Stevanović

Revizor, poreski savetnik

Slađana Puletić

Specijalista za obračun zarada i drugih primanja

Aleksandra Lazić

Samostalni računovođa

Danijela Milinković

Samostalni računovođa

Zorica Cicvarić

Samostalni računovođa

Marija Poznanović

Samostalni računovođa

Marija Vuković

Samostalni računovođa - kontrolor

Marina Nikolić

Samostalni računovođa

Snežana Marković

Samostalni računovođa

Milica Jovanović

Specijalista za obračun zarada i drugih primanja

Milena Sebenin

Računovođa

Marija Bojković

Računovođa

Branka Đorđević

Računovođa

Kristina Lazić

Računovođa

Marija Tadić

HR i poslovni asistent

Miloš Pavlović

Računovođa