Skip links

Usluge

Registracija firmi

Mi smo profesionalci u oblasti registracije preduzetnika i privrednih društava. Članovi tima su dobro edukovani pojedinci – računovođe i pravnici, sa višegodišnjim iskustvom u osnivanju i vođenju poslovnih knjiga za preduzeća i preduzetnike raznovrsnih delatnosti.

Nudimo konkurentne cene, bez skrivenih i naknadnih troškova. Mi najbolje znamo da je svaki dinar važan kada je reč o otvaranju novog biznisa, pa smo u skladu sa tim formirali pristupačne cene.

Mnogo naših klijenata otpočinju svoj prvi biznis, pa smo samu proceduru maksimalno pojednostavili. Na Vama je da odaberete ime firme. Ostatak procedure oko otvaranja preuzimaju naši agenti i završavaju u najkraćem mogućem roku.

U okviru ovog segmenta vršimo sledeće usluge:

Osnivanje privrednih društava i preduzetničkih radnji online, iz naše kancelarije, bez potrebe za odlaskom u banku i kod notara (SAMO za preduzetnike i pravna lica sa jednim vlasnikom, uz uslov posedovanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata)

Asistencija u pribavljanju elektronskog sertifikata (naročito za strane državljane)

Registracija u sistem PDV

Podrška u toku set up faze biznisa

Usluge virtualne kancelarije (sedište Vaše firme i adresa zvanične pošte)

Digitalizacije prispele pošte i prosleđivanje na e-mail adresu koju Vi odaberete

Kako štedimo Vaše vreme i novac:

Otvaranje firmi obavljamo posredstvom interneta. U tom slučaju po pravilu donošenje rešenja traje znatno kraće. Podnošenje zahteva i izrada elektronskog sertifikata (e-potpisa) za strane državljane u toku jednog dana.