Skip links

Usluge

Poresko savetovanje

Svakodnevno pratimo Vaš poslovanje i staramo se o tome da bude uvek u skladu sa aktuelnim poreskim propisima. Prilagođavamo Vaše poslovanje i zajedno sa Vama korigujemo tako da zajednički smanjimo rizik od nastanka poreskih prekršaja a samim tim i negativnih finansijskih efekata nepoznavanja i neprimenjivanja poreskih propisa na Vaše poslovanje.

Deo našeg tima čine poreski savetnici koji između ostalog vrše:

Svakodnevnu kontrolu podataka u mesečnim i kvartalnim PDV prijavama

Pripremu prigovora na zapisnike i žalbi na rešenja poreskih organa

Savetovanje u vezi sa oporezivanjem različitih transakcija

Komunikaciju sa organima Poreske uprave u Vaše ime

Kako štedimo Vaše vreme i novac:

Naš tim računovođa koji knjiže poslovne promene prolaze kontinuirane interne obuke za sprovođenje aktuelnih izmena poreskih propisa, što rizik čini minimalnim. Radi zadovoljenja principa tačnosti i ispravnosti vođenja poslovnih knjiga unutar preduzeća smo razvili interni sistem kontrole ispravnosti knjiženja i ispravnosti poreskih evidencija. Posedujemo polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti računovođa i revizora.