Skip links

Usluge

Poreski i računovodstveni kontroling

Može biti jednokratan i na kontinuiranoj osnovi.

Jednokratni poreski i računovodstveni kontroling podrazumeva da po Vašem nalogu izvršimo jednokratnu proveru usaglašenosti vaših poslovnih knjiga i Vašeg poslovanja sa važećim računovodstvenim i poreskim propisima.

Kontinuirani poreski i računovodstveni kontroling je namenjen preduzećima i preduzetnicima koji imaju „in house“ računovodstvo, odnosno računovodstvenu službu unutar svoje firme. U ovom slučaju, sprovodimo kontinuiranu kontrolu knjiženja, PDV evidencija, usklađenosti sa poreskim zakonodavstvom kao i uslugu pripreme i predaje završnog računa odnosno asistiranja u pripremi finansijskih izveštaja, a prema Vašim zahtevima i potrebama.

Kako štedimo Vaše vreme i novac:

Pružamo mogućnost korisnicima da pod veoma povoljnim uslovima postanu vlasnici licence za napredni računovodstveni softver koji koristimo, a zatim obezbeđujemo stalnu vezu naših savetnika i knjigovođa sa Vašim računovodstvom. Pristupamo istoj bazi podataka u realnom vremenu. Korišćenjem cloud i online rešenja za dostavu dokumentacije smanjujemo potrebu za dolascima i štedimo Vaše vreme i resurse. Izbegavamo dupli unos podataka.