Skip links

Usluge

Podrška u korišćenju usluga platnog prometa i elektronskog bankarstva

Elektronska plaćanja i transferi

Komunikacija sa bankama

Pomoć prilikom popunjavanja i predaje naloga platnog prometa

Kako štedimo Vaše vreme i novac:

Naši zaposleni obavljaju unapred odobrena plaćanja kao i plaćanja po Vašem nalogu a na bazi dobijenog generalnog ovlašćenja, brzo i efikasno. Na bazi višegodisnjeg iskustva u ovoj oblasti, rizik greške smo sveli na najmanju moguću meru. Na taj način Vam omogućavamo da se fokusirate na svoje poslovanje, a niz operativnih poslova koji iziskuju vreme - prepustite nama.