Skip links

Usluge

Usluge eksternog obračuna zarada (payroll)

Poseban deo naše firme čine specijalisti za obračun zarada i drugih primanja i naknada.

U okviru ovog segmenta usluga nudimo:

Prijave, odjave i promene kod prijava za vaše zaposlene

Izrada normativnih akata, Ugovora o radu, Rešenja i druge radno-pravne dokumentacije

Obračun zarada, predaja poreskih prijava

Kako štedimo Vaše vreme i novac:

Nakon što naši zaposleni pripreme i predaju poreske prijave, na Vašu adresu e-pošte šaljemo svu neophodnu dokumentaciju i formirane naloge za plaćanje u xml ili txt formatu pripremljenom za automatski uvoz u Vaš e-bank sistem, bez obzira koji sistem koristite! Sprovođenje prijava i odjava i priprema Ugovora o radu najkasnije narednog dana od prijema Vašeg zahteva