Skip links

Usluge

Knjigovodstvene usluge

Nudimo knjigovodstvene usluge za preduzeća i preduzetnike, svih vrsta delatnosti, i to pre svega:

Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa Zakonom

Knjiženje poslovne dokumentacije na mesečnom nivou

Obrada dokumentacije i priprema finansijskih izveštaja za potrebe internih i eksternih korisnika

Vođenje pomoćnih knjiga i evidencija u elektronskoj formi

Izrada i predaja svih poreskih prijava

Priprema internih akata iz oblasti računovodstva

Izrada i predaja završnog računa

Kako štedimo Vaše vreme i novac:

Remote Biz paket knjigovodstvenih usluga

Kreiran na osnovu Vaših zahteva

Online konsultacije u vezi otvaranja firme

Dostava dokumentacije i online usluge otvaranja - brzo i efikasno bez potrebe za Vašim ličnim prisustvom

Virtual office - sedište Vaše firme i adresa za prijem zvanične pošte

Digitalizacija prispele pošte i prosleđivanje na e-mail adresu koju Vi odaberete

Cloud rešenje za brzu i laku dostavu dokumenata koje skenirate ili slikate vašim mobilnim uređajem ili na desktop ili laptop računaru - nema potrebe za dolascima u naše kancelarije

Udaljeni pristup računovodstvenom softveru

FaceTime, Zoom, Viber ili Whatsapp komunikacija i konsultacije sa Vašim ličnim računovođom