Skip links

Računovođa – dosadna i teška profesija? Razmislite još jednom…

Iako smo prethodnih godina prolazili kroz standardne i već uobičajene izmene zakonskih propisa u zadnji čas (na koje smo manje više navikli), ove godine smo po prvi put svedoci, čini se tektonskih promena koje iz korena menjaju svakodnevicu profesionalnih računovođa.

Profesija je postala regulisana, a Zakon o računovodstvu dozvoljava rad samo firmama upisanim u Registar pružalaca računovodstvenih usluga koji zapošljavaju sertifikovane računovođe i revizore. Na ovu temu je bilo dosta rasprave, jako puno argumenata i na jednoj i na drugoj strani, ali je zakonodavac na kraju ostao čvrsto na svom stanovištu, i to čini se, definitivno.

Sa druge strane, uvođenje sistema e-faktura iz korena menja celokupno poslovanje i sistemski utiče na privredni ambijent. Koristi za računovođe su višestruke, a pre svega se ogledaju u apsolutnoj digitalizaciji poslovanja, mogućnosti rada u „remote“ i „hybrid“ režimu što je do sada (bar u našoj profesiji) bilo teško izvodljivo u praksi. Naša firma danas promoviše fleksibilnost u radu i preferirani način rada naših zaposlenih je udaljeni rad – rad od kuće.

Nove zakonske izmene naša firma dočekuje spremno, i kao rezultat razvojnog procesa i digitalizacije poslovanja u poslednjih deset godina, ima već razrađen i stabilan sistem elektronske razmene i čuvanja dokumentacije koji je uslužno orjentisan, jednostavan i lak za upotrebu kako korisnicima unutar naše firme, tako i našim klijentima.

Koristeći sve benefite koje ima sofisticirani računovodstveni softver koji koristimo, u prilici smo da u 2023. godini po prvi put automatizujemo skoro sve aspekte do sada napornog ručnog unosa podataka – počev od ulaznih i izlaznih računa, preko izvoda do naloga za obračun zarada i drugih primanja. Na ovaj način naši operateri imaju više vremena da se posvete analizi poslovanja, kontroli i proveri knjiženja i savetodavnim poslovima.

Uz pomoć platformi poput MS Teams, Zoom i drugih sličnih rešenja, zajedno sa svojim zaposlenima već duže vreme organizujemo obuke i treninge radi unapređenja kvaliteta usluga koje pružamo.

Savremena računarska oprema. Kvalitetni licencirani softver u svakom segmentu poslovanja. Uređen sistem prijema i raspodele klijenata. Zarada koja zavisi od tvoje produktivnosti i spremnosti da se usavršavaš i da preuzmeš inicijativu. Svako precizno zna svoja zaduženja. Radite, bez dokumenata ispred sebe (više nemate na šta da prospete kafu 😉). U računovodstveni program brzo i efikasno uvozite i automatski knjižite račune troškova, kalkulacije, izlazne račune, izvode. Registrujete fakture na portal e-faktura jednim klikom. Imate fleksibilno radno vreme i izbor da li ćete raditi od kuće, hibridno ili iz kancelarije.

Takvo radno mesto je bilo naša vizija i san, a sve na čemu smo vredno radili prethodnih godina radili smo sa jednim ciljem – da naš posao bude pravo zadovoljstvo!

Ako delite ovaj san sa nama, na pravom ste mestu! Želimo dobrodošlicu svojim budućim kolegama!

Leave a comment