Skip links

Poreska stopa za promet objekta za stanovanje koji
je montažnog karaktera, sa zemljištem

Ukoliko obveznik PDV-a vrši prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenom građevinskom objektu za stanovanje – montažnoj kući sa zemljištem (ispod objekta i koje služi redovnoj upotrebi tog objekta), primenjuje se posebna stopa PDV-a od 10%. Naime, u tom slučaju jeste u pitanju nepokretnost, o čemu govori i Mišljenje Ministarstva finansija čiji izvod citiramo u nastavku.

 

MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA

broj 011-00-832/2020-04 od 12. 1. 2021.

„Promet montažne kuće namenjene stanovanju, koja se prodaje bez zemljišta, oporezuje se po opštoj stopi PDV od 20%, s obzirom da se promet ovog dobra ne smatra prvim prenosom prava raspolaganja na novoizgrađenom stanu za čiji je promet propisano oporezivanje po posebnoj poreskoj stopi od 10%. Prema tome, pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana iz člana 56a Zakona ne može se ostvariti po osnovu kupovine montažne kuće bez zemljišta, s obzirom da se ovo dobro ne smatra stanom u smislu navedene odredbe Zakona. Međutim, ako kupac prvog stana kupuje stambeni objekat – kuću, uključujući i montažnu kuću, sa pripadajućim zemljištem, što znači da kupuje nepokretnost, u tom slučaju ima pravo na refundaciju PDV u skladu sa Zakonom.“