Skip links

Kako tehnički sprovesti postupak reklamacije robe
(refundacija prometa) za robu ili usluge koji su
prodati u periodu pre uvođenja novih fiskalnih kasa?

U Tehničkom uputstvu postoji napomena prema kojoj u slučaju nepostojanja originalnog fiskalnog računa, ako je promet nastao pre uvođenja EFU (elektronskog fiskalnog uređaja), referentni broj se može odnositi na broj računa pod kojim je promet knjigovodstveno zaveden, na primer BI: 121 (BI je broj fiskalnog isečka).

U konkretnom slučaju se prilikom popunjavanja polja „Referentni broj“ koriste podaci sa starog fiskalnog isečka (IBFM broj i BI).

„Referentni broj“ u tom slučaju ima sledeću strukturu: XXXXXXXX-AБ123456-159 gde je:


– XXXXXXXX predefinisani deo;
– AБ123456 – IBFM (identifikacioni broj fiskalnog modula stare fiskalne kase);
– 159 – BI (broj fiskalnog isečka).


Ova tehnika primenjuje se u slučajevima kada se sprovodi postupak reklamacije (refundacije) za robu ili usluge koje su prodate u prethodnom periodu, kada je inicijalno izdat fiskalni isečak u skladu sa starim Zakonom o fiskalnim kasama.