Skip links

Da li stambena zajednica ima obavezu izdavanja
fiskalnih računa po osnovu uplata vlasnika posebnih
delova zgrade na ime učešća u troškovima
održavanja zajedničkih delova zgrade i upravljanja
zgradom?

Uplate vlasnika posebnih delova zgrade na ime učešća u troškovima održavanja zajedničkih delova zgrade i upravljanja zgradom ne smatraju se prihodom koji je ostvaren na tržištu i stambena zajednica nije obveznik poreza na dobit po tom osnovu.

Prema članu 4. stav 1. Zakona o fiskalizaciji, obveznik fiskalizacije je svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo.

S obzirom na to da stambena zajednica nije obveznik poreza na dobit po osnovu uplata vlasnika posebnih delova zgrade, prema našem mišljenju, ne postoji obaveza izdavanja fiskalnih računa po tom osnovu.