Skip links

Da li stambena zajednica ima obavezu izdavanja
fiskalnih računa po osnovu uplata vlasnika posebnih
delova zgrade na ime učešća u troškovima
održavanja zajedničkih delova zgrade i upravljanja
zgradom?

Uplate vlasnika posebnih delova zgrade na ime učešća u troškovima održavanja zajedničkih delova zgrade i upravljanja zgradom ne smatraju se prihodom koji je ostvaren na tržištu i stambena zajednica nije obveznik poreza na dobit po tom osnovu.

Prema članu 4. stav 1. Zakona o fiskalizaciji, obveznik fiskalizacije je svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo.

S obzirom na to da stambena zajednica nije obveznik poreza na dobit po osnovu uplata vlasnika posebnih delova zgrade, prema našem mišljenju, ne postoji obaveza izdavanja fiskalnih računa po tom osnovu.

This website uses cookies to improve your web experience.