Skip links

Da li je sporadična prodaja osnovnih sredstava
fizičkim licima predmet evidentiranja preko fiskalne
kase u smislu najnovijih propisa o fiskalizaciji?

S obzirom na to da se svaka prodaja dobara fizičkim licima smatra prometom na malo u smislu propisa o fiskalizaciji, obveznik je dužan da promet osnovnog sredstva evidentira preko elektronskom fiskalnog uređaja.

Obveznik fiskalizacije može da izda fiskalni račun preko portala Poreske uprave – Elektronskog servisa za fiskalizaciju (ESF) ili preko aplikacije ESIR Poreska uprava. U oba ova slučaja, fiskalni račun se izdaje putem virtuelnog procesora fiskalnih računa (VPF-R).

Da bi obveznik mogao da izda fiskalni račun, neophodno je da sprovede proces fiskalizacije, odnosno da:

– izvrši prijavu poslovnog prostora ili prostorije podnošenjem poreske prijave PGJO;

– nakon što je prijava odobrena (u roku od 24 sata), podnese zahtev za izdavanja bezbednosnog elementa preko ESF-a.

Napominjemo da obveznik postupajući na navedeni način ispunjava obavezu izdavanja fiskalnog računa za promet na malo, ali ne ispunjava obavezu koja je propisana u članu 6. stav 4. Zakona o fiskalizaciji, a to je u da u poslovnom prostoru kojem je dodeljena jedinstvena oznaka ima najmanje jedan fiskalni uređaj koji sadrži LPF-R (lokalni procesor fiskalnih računa). Izuzetak da obveznik može da poseduje fiskalni uređaj koji koristi isključivo VPF-R je propisan samo za obveznike koji obavljaju promet na malo isključivo preko interneta, ali ne i u slučaju kada obveznik ima sporadičnu prodaju osnovnih sredstava.